NIEOBECNI NAUCZYCIELE

Pan Dariusz Rybka nieobecny dnia 22 lutego 2019r.

Pani Magdalena Kania nieobecna od 21 lutego do 1 marca 2019r (włącznie)

Pani Izabela Szymańska-Skrukwa nieobecna od 15 do 22 lutego 2019r (włącznie)

Pan Wiesław Kusion nieobecny od 21 lutego do 6 marca 2019r. (włącznie)

Pani Elwira Utracka-Mazur nieobecna od 28 stycznia do 22 lutego 2019r. (włącznie)