NIEOBECNI NAUCZYCIELE

Pan mgr Wiesław Kusion nieobecny do 23 października 2019r.
Zastępstwa realizują Pani mgr Krystyna Chwastek i Pan mgr Marcin Szewczyk.

Pani mgr Diana Kozłowska nieobecna od 7 do 11 października 2019r. (włącznie)