NIEOBECNI NAUCZYCIELE

Pan mgr Damian Mielec nieobecny do 22 listopada 2019r.

Pani mgr Izabela Szymańska -Skrukwa nieobecna do 22 listopada 2019r.

Pani dr Monika Gruszowska nieobecna do 22 listopada 2019r.

Pan mgr Jakub Sztencel nieobecny dnia 21 listopada 2019r.