Nieobecni nauczyciele 2018-12-10T13:31:01+00:00

NIEOBECNI NAUCZYCIELE

Pani Małgorzata Migas nieobecna od 10 do 15 grudnia 2018r. (włącznie)

Pani Elwira Utracka-Mazur nieobecna od 8 do 21 grudnia 2018r. (włącznie)

Pani Renata Dębosz nieobecna od 7 do 11 grudnia 2018r. (włącznie)

Pan Wiesław Kusion nieobecny do 14 grudnia 2018r. Uczniowie proszeni są o zgłoszenie do pani Krystyny Chwastek.