Najnowsze wydarzenia

NIEOBECNI NAUCZYCIELE

O NAS

W naszej nowoczesnej szkole artystycznej zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniając wysoki poziom nauczania. Obecnie zatrudnionych jest 45 nauczycieli. W budynku szkolnym znajdują się 23 sale lekcyjne przeznaczone do indywidualnej nauki gry na instrumentach, 4 sale lekcyjne do zajęć zbiorowych, a także przestronna sala koncertowa mogąca pomieścić 200 osób.

PROWADZIMY NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH

AKORDEON  |  ALTÓWKA  |  FLET  |  FORTEPIAN  |  GITARA  |  KLARNET  |  KLAWESYN  |  KONTRABAS  |  ORGANY  |  PERKUSJA  |  PUZON  |  SAKSOFON  |  SKRZYPCE  |  TRĄBKA  |  WIOLONCZELA

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ

HISTORIA

SZKOŁY

Poznaj naszą historię

POCZĄTEK

PATRON

SZKOŁY

Jerzy Żurawlew

POZNAJ

NASZE

SUKCESY

Nagrody i wyróżnienia

ZOBACZ

KONKURS „Młody Polski Wiolonczelista” 2021

XII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy „MŁODY POLSKI WIOLONCZELISTA”.

Bochnia 15 – 16 maja 2021 r.

Organizator Konkursu informuje, że w roku 2021 ze względu na trwające w dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, Konkurs nie odbędzie się.

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.
Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
8 czerwca 2018 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
7 maja 2019 r. projekt został zakończony.