Najnowsze wydarzenia

NIEOBECNI NAUCZYCIELE

O NAS

W naszej nowoczesnej szkole artystycznej zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniając wysoki poziom nauczania. Obecnie zatrudnionych jest 45 nauczycieli. W budynku szkolnym znajdują się 23 sale lekcyjne przeznaczone do indywidualnej nauki gry na instrumentach, 4 sale lekcyjne do zajęć zbiorowych, a także przestronna sala koncertowa mogąca pomieścić 200 osób.

PROWADZIMY NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH

AKORDEON  |  ALTÓWKA  |  FLET  |  FORTEPIAN  |  GITARA  |  KLARNET  |  KLAWESYN  |  KONTRABAS  |  ORGANY  |  PERKUSJA  |  PUZON  |  SAKSOFON  |  SKRZYPCE  |  TRĄBKA  |  WIOLONCZELA

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ

HISTORIA

SZKOŁY

Poznaj naszą historię

POCZĄTEK

PATRON

SZKOŁY

Jerzy Żurawlew

POZNAJ

NASZE

SUKCESY

Nagrody i wyróżnienia

ZOBACZ

KONKURS „Młody Polski Wiolonczelista” 2022

XII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy „MŁODY POLSKI WIOLONCZELISTA”.

Bochnia 14 – 15 maja 2022 r.

Informujemy, że tegoroczna XII edycja Konkursu nie odbędzie się
z powodu przeszkód organizacyjnych.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację 
i zapraszamy do udziału w naszym Konkursie w następnym roku.

Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.
Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
8 czerwca 2018 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
7 maja 2019 r. projekt został zakończony.