1 września 2014 r. miała miejsce inauguracja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

W obecności posłanek na Sejm RP: Urszuli Augustyn, Elżbiety Achinger i posła Jerzego Fedorowicza, oraz prof. Wiktora Jędrzejca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, uroczyście zainaugurowano działalność Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

W wystąpieniu, skierowanym do gości, nauczycieli, uczniów i rodziców, dyrektor Krzysztof Mieczysław Krawczyk wyraził w swoim imieniu i całej społeczności bocheńskiej szkoły muzycznej wdzięczność wszystkim tym osobom, dzięki pomocy których udało się doprowadzić do powstania tej szkoły.

Symbolicznego odsłonięcia napisu z nazwą nowej szkoły dokonały wspólnie Pani poseł Urszula Augustyn i Pani Jolanta Chliszcz wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, zaś formułę „Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni uważam za otwarty” wygłosił profesor Wiktor Jędrzejec.
Gośćmi inauguracji byli również przedstawiciele samorządów: starosta bocheński Jacek Pająk, burmistrz Bochni Stefan Kolawiński, a także wójtowie gmin bocheńskich, w których istnieją szkoły muzyczne I stopnia: Jan Pająk z Drwini, Jan Kulig z Łapanowa i Jerzy Błoniarz z Żegociny. Trzcianę reprezentowała sekretarz gminy Danuta Michniak-Dutkiewicz.
Goście w skierowanych do obecnych na uroczystości słowach wyrażali zadowolenie, że po wielu latach starań szkoła muzyczna II stopnia rozpoczyna w Bochni swoją działalność, dając tym samym uzdolnionej artystycznie młodzieży możliwość kontynuowania nauki gry na instrumentach muzycznych bez konieczności dojazdów do Krakowa, czy Tarnowa.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert w wykonaniu nauczycieli Diany Kozłowskiej (flet), Wiktorii Chrobak-Mielec (perkusja) i Kamila Serefko (fortepian).

Zdjęcia z wydarzenia