Od 4 do 7 grudnia 2014 gościliśmy 17 osobową grupę uczniów i nauczycieli Miejskiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Była to czwarta edycja kamieniecko – bocheńskich spotkań muzycznych „Na strunach”. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami obu szkół, poznawanie i porównywanie systemów kształcenia muzycznego w obu krajach, a także przełamywanie barier kulturowych i kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży. Uczniowie ukraińskiej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez polskich nauczycieli. Na zakończenie warsztatów odbyły się dwa wspólne polsko- ukraińskie koncerty, pierwszy w Naszej Szkole, drugi w kościele w Krzyżanowicach.

Projekt współfinansowany był przez Gminę Miasta Bochnia,
Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I stopnia w Bochni „Dla muzyki”.

Zdjęcia z wydarzenia