4 lutego 2015 był dniem rozpoczęcia koncertowej działalności Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie I klasy nowo powstałej w Bochni średniej szkoły muzycznej. Obecni w Sali koncertowej mogli wysłuchać niezwykle interesującego koncertu, na program którego złożyły się utwory kompozytorów tworzących od epoki baroku po współczesność. Młodzi muzycy grali na: fortepianie, instrumentach smyczkowych, dętych i perkusyjnych. Wszyscy uczniowie wystąpili jako soliści, a także w zespołach kameralnych.

Zdjęcia z wydarzenia