12 grudnia 2016 r. z inicjatywy nauczycieli sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Henryku Wieniawskim. Przygotowanie uczniów do konkursu wymagało sporego nakładu pracy. Biorący udział musieli poznać nie tylko fakty historyczne dotyczące H. Wieniawskiego i katalog Jego dzieł, ale przede wszystkim poznać muzykę tego kompozytora. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozpoznawaniu utworów na podstawie usłyszanych fragmentów, zaś w drugim etapie uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Henryka Wieniawskiego.

Jury konkursu przyznało nagrody:
I nagroda Julia Stompór,
II nagroda Magdalena Rynduch,
III nagroda: Nikodem Skoczek, Wiktoria Banaśkiewicz.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele ZPSM w Bochni: Sławomir Biernat i Maciej Kozłowski.

Zdjęcia z wydarzenia