27 stycznia 2017r. na koncercie karnawałowym uczniowie Naszej Szkoły wystąpili jako śpiewający soliści, zaprezentowały się też chóry i orkiestry szkół I i II stopnia. W programie koncertu znalazły się głównie kompozycje, które można określić jako rozrywkowe bądź wodewilowe. Wieczór rozpoczął występ chóru ….

Zdjęcia z wydarzenia