8 czerwca 2017 uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w jubileuszu 25-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Przed obecnymi na uroczystościach przedstawicielami władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych, dyrektorami placówek współpracującymi z DPS i podopiecznymi ośrodka wystąpiła Orkiestra Smyczkowa PSM II stopnia pod dyrekcja pana Tomasza Półtoraka. W programie koncertu znalazły się między innymi dzieła Josepha Haydna, Johannesa Brahmsa, Maurice Ravela, Astora Piazzolli.

Zdjęcia z wydarzenia