Od zeszłego roku w mieście Bochnia przywracana jest przedwojenna tradycja niedzielnych koncertów w altanie na plantach salinarnych. W czerwcu 2017 r. uczniowie Naszej Szkoły zagrali dwa koncerty w ramach tego projektu. 11 czerwca przed zgromadzoną wokół altany publicznością zaprezentowała się Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Tomasza Półtoraka, 18 czerwca wykonawcami byli soliści i zespoły kameralne.

Zdjęcia z wydarzenia