7 stycznia 2018 r. w kaplicy Kopalni Soli w Bochni, odprawiona została Msza Święta. Muzyczną oprawę nabożeństwa po raz kolejny zapewnili uczniowie Naszej Szkoły i Orkiestra Górnicza Kopalni Soli Bochnia. Z repertuarem kolędowym zaprezentowała się tego wieczoru orkiestra smyczkowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia pod dyrekcją Pani Bożeny Wojciechowskiej. Występ został bardzo serdecznie przyjęty przez uczestników nabożeństwa.

Zdjęcia z wydarzenia