10 lutego 2018 r. uczniowie klasy wiolonczeli PSM II stopnia w Bochni pojechali pod opieką dyrektora szkoły do Warszawy na koncert laureatów XI Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego. Wydarzenia tego wieczoru w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej podzielone zostały na dwie części. W pierwszej jury konkursu ogłosiło wyniki przesłuchań i nastąpiło wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionym uczestnikom konkursu, drugą część stanowił koncert laureatów. Największe wrażenie wywarli na słuchaczach Michiaki Ueno i Haruma Sato z Japonii, zdobywcy drugiego i pierwszego miejsca, w wykonaniu których kolejno usłyszeć można było koncerty wiolonczelowe: Josepha Haydna i Witolda Lutosławskiego z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Marka Mosia.

Zdjęcia z wydarzenia