Od 21 maja 2018 r. w ramach partnerskiej wymiany szkół gościliśmy w Zakladnej Umeleckiej Skole Antona Cigera w Keżmarku na Słowacji. Uczniowie obu szkół utworzyli wspólną orkiestrę. Była to VIII edycja projektu o nazwie „Na strunach polsko – słowackie warsztaty muzyczne”. Warsztaty zakończyły się 23 maja 2018 r. dwoma wspaniałymi koncertami w kościołach w Lubicy i w Starym Drewnianym Artykularnym Kościele Ewangelickim w Kežmarku wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Międzynarodowa orkiestra smyczkowa przygotowana przez panią Bożenę Wojciechowską wystąpiła z repertuarem obejmującym dzieła kompozytorów od epoki baroku po współczesność.

Zdjęcia z wydarzenia