W dniach 18 i 19 października 2018 r. odbyły się w Naszej Szkole warsztaty dla nauczycieli wiolonczeli szkół muzycznych Regionu X – małopolskiego i świętokrzyskiego. Wykładowcą był Pan dr Tomasz Lisiecki adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu. Warsztaty służyły w głównej mierze rozwiązywaniu problemów występujących w grze uczniów, związanych z interpretacją, doborem programu, aparatem gry, itp. W trakcie ich trwania nauczyciele mieli możliwość obserwowania zajęć lekcyjnych prowadzonych przez Pana T. Lisieckiego, oraz wysłuchania dwóch wykładów: „Znaczenie podręczników metodycznych w grze na wiolonczeli od Juliusa Klengla do Louisa Feuillarda”, oraz „J.S. Bach – Suity wiolonczelowe, wprowadzenie w sekrety muzyki baroku”.

Organizatorami wydarzenia byli: Pan Wiesław Dziedziński starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Zdjęcia z wydarzenia