25 marca 2019 r  w ZPSM w Bochni odbył się II  Konkurs Szkolny pod nazwą „Śpiewać każdy może”. Konkurs, którego uczestnikami byli uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych miał formę koncertu. Występujący oceniani byli  w trzech kategoriach: solista i duet, zespół oraz piosenka autorska, oddzielnie uczniowie szkoły I stopnia  oraz II stopnia. Śpiewali piosenki znane i mniej popularne z gatunku muzyki rozrywkowej w tym piosenka aktorska, musicalowa, popowa, rockowa itp. najczęściej we własnych opracowaniach. Wszystkie prezentacje były wykonywane  na żywo z towarzyszeniem instrumentalnym. Organizatorem koncertu była Magdalena Kania – nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych. Jury stanowili nauczyciele: Sławomir Biernat, Maciej Kozłowski, Joanna Walczak oraz Jakub Sztencel. W organizacji koncertu pomagała pani Agata Zając. Koncert   prowadzili uczniowie klasy V/ II stopnia : Wiktoria Banaśkiewicz, Bartłomiej Biernat, Julia Stompór i Michał Bobak. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, która  z zapałem przystąpiła do przygotowań. W rezultacie na estradzie wystąpiło  147 uczniów. W oczekiwaniu na wyniki Jury  odbył się również koncert wszystkich perkusistów z klasy pana Damiana Mielca przygotowanych przez Michała Bobaka.  Koncert pokazał uczniów szkoły muzycznej w innej roli, w której doskonale się sprawdzili. Na szczególną uwagę zasługują piosenki autorskie, których twórcami byli uczniowie szkoły I stopnia Julianna Sitko oraz Jakub Łukasik. Wszyscy uczniowie obdarowani zostali słodyczami. Laureaci otrzymali dyplomy a na najbliższym koncercie rozdane zostaną nagrody rzeczowe. Koncert – konkurs pokazał wspaniałą współpracę między uczniami I i II stopnia. Dał wiele radości zarówno uczestnikom jak i słuchaczom. Niewątpliwie pozostanie na długo w pamięci.

Zdjęcia z wydarzenia