29 kwietnia 2019 r. w sali koncertowej Naszej Szkoły odbył się Wiosenny Koncert Międzyszkolny. W wydarzeniu tym, razem z uczniami z ZPSM w Bochni wzięli udział wybrani uczniowie szkół muzycznych I stopnia w Brzesku, Czasławiu, Dobczycach, Domosławicach, Mikluszowicach i Sobolowie. Podczas koncertu zaprezentowało swoje umiejętności 21 uczniów grających na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, fortepianie, saksofonie, flecie, klarnecie, trąbce i akordeonie. Pomysłodawcą, organizatorem i prowadzącym koncert była Ewa Olejniczak – nauczyciel gry na skrzypcach. Wydarzenie to, miało charakter integracyjny i połączone zostało z wymianą doświadczeń między pedagogami, którzy przygotowali do koncertu swoich uczniów. Na zakończenie wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa i słodki upominek.

Zdjęcia z wydarzenia