18 i 19 maja 2019 r. odbywał się w Naszej Szkole po raz jedenasty konkurs wiolonczelowy o zasięgu ogólnopolskim „Młody Polski Wiolonczelista”. Konkurs przeznaczony dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia w tegorocznej edycji zgromadził łącznie 45 uczestników. Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Orkisza oraz członków prof. Lidii Grzanki Urbaniak i mgr Jadwigi Ewald wyłoniło laureatów w czterech grupach wiekowych. Zdobywcy pierwszych miejsc wystąpili na zakończenie konkursu w koncercie laureatów.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
Adam Korta Starosta Powiatu Bocheńskiego

WYNIKI KONKURSU

Zdjęcia z wydarzenia