W dniach 21 i 22 października 2019 r. odbyły się w Naszej Szkole warsztaty dla nauczycieli wiolonczeli szkół muzycznych Regionu X – małopolskiego i świętokrzyskiego. Wykładowcą był Pan dr Rafał Kwiatkowski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Warsztaty służyły w głównej mierze rozwiązywaniu problemów występujących w grze uczniów, związanych z interpretacją, doborem programu, aparatem gry, itp. W trakcie ich trwania nauczyciele mieli możliwość obserwowania zajęć lekcyjnych prowadzonych przez Pana R. Kwiatkowskiego, oraz wysłuchania wykładu: „Optymalizacja wygody gry oraz brzmienia wiolonczeli w oparciu o świadomość podstawowych aspektów sztuki lutniczej”.

Organizatorami wydarzenia byli: Pan Wiesław Dziedziński starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Zdjęcia z wydarzenia