W dniach 25 – 26 października 2021r. odbyły się w Naszej Szkole warsztaty wiolonczelowe, które poprowadził Pan dr Rafał Kwiatkowski wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Warsztaty adresowane do nauczycieli wiolonczeli szkół muzycznych Regionu X – małopolskiego i świętokrzyskiego służyły w głównej mierze rozwiązywaniu problemów występujących w grze uczniów, związanych z interpretacją, doborem programu, aparatem gry, itp.

Organizatorami wydarzenia byli:
Pan Wiesław Dziedziński starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej,
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.