Każdego roku w pierwszych dnia listopada uczniowie Naszej Szkoły odwiedzą groby zmarłych nauczycieli. Opiekujemy się mogiłą Zofii Żurawlew, żony naszego założyciela i patrona szkoły. Zofia i Jerzy Żurawlewowie zostali uratowani z transportu do obozu zagłady w Oświęcimiu, tak znaleźli się w Bochni. Zofia zmarła na skutek wyczerpania działaniami wojennymi w 1944 roku. W dowód wdzięczności za okazane przez bochnian schronienie i pomoc prof. Jerzy Żurawlew powołał do istnienia Naszą Szkołę.

Zdjęcia z wydarzenia