Od 20 grudnia 2021 Nasza Szkoła posiada fortepian klasy mistrzowskiej Shigeru Kawai SK-7.

Zakup instrumentu tak wysokiej klasy, umożliwi dzieciom i młodzieży uczącej się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni pełny rozwój uzdolnień muzycznych oraz pozwoli osiągać zakładane efekty dydaktyczne pracy uczniów i nauczycieli, szczególnie uczniów fortepianu głównego.

Instrument dostarczony został wraz z dedykowanym pokrowcem i hydrauliczną ławą.

Zakup fortepianu zrealizowany został dzięki dofinansowaniu:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego
i Centrum Edukacji Artystycznej.

Zdjęcia z wydarzenia