REKRUTACJA
2020/2021

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.

26 czerwca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków kandydatów o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bochni.

Przesłuchania kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni odbyły się w dniach 1 -2 lipca 2020 r.

Egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bochni odbyły się 29 i 30 czerwca 2020 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOCHNI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W BOCHNI

Dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni przygotowany został krótki film instruktażowy badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

* Zakaz kopiowania zdjęć, filmów oraz tekstów. Wszelkie prawa do zdjęć, filmów i opisów są własnością Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni. Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170>