NIEOBECNI NAUCZYCIELE

Pani mgr Aleksandra Skoczek-Zapała nieobecna do dnia 9 grudnia 2022r.

Pani mgr Joanna Majcher nieobecna dnia6 grudnia 2022r.