NIEOBECNI NAUCZYCIELE

Pan mgr Jakub Sztencel nieobecny do dnia 24 stycznia 2020r.